Å motta nok penger, kjærlighet og lykke

 

Vær hilset, alle som er her i kveld. Dette er den personen, energi eller vibrasjon som dere kaller Hilarion. Før vi begynner ber jeg om at dere bruker hjerteenergien, for noen av dere er det en lysstråle. En energi som beveger seg rett opp fra deg til universets sentrum, ned til jordens sentrum. Se denne energien som beskyttende, så vel som det som du kan motta innad, perspektivene inne i deg. For dette An artist's impression of Hilarioner like viktig som ordene vi sier. Ordene som du hører er mye viktigere. Tenk deg en sylinder, kanskje, 70m i diameter, som omfatter hele bygningen du sitter i. Hvis du skulle komme til å fjerne deg fra temaet, slik at du begynner å reise i tankene, da skal du huske sylinderen med lys, for det er da den er til hjelp med forståelse og transformasjon av det som "sitter dypt", ikke det som bare består av noen få ord.

Det er sagt at pengenes betydning skal forandres, og dette er det som noen allerede har forstått er nødvendig. Kunnskapen om dette har vært på jorden lenge og det har vært mange forsøk på å forandre det mange ganger. Mange har sett at ressursene kan deles med alle og selv med oppriktige intensjoner har de ikke vært i stand til å skape det fordi, de som må gi fra seg sin inntekt, de som må gi fra seg fortjeneste, eller ser forandringen, er ikke villige til å gjøre det. Det gamle levesettet er vanskelig å gi slipp på. Men hvorfor skulle man behøve en forandring? Det er alltid fordi det er en mulighet for noe som er annerledes enn det du opplever. Eller fordi det er bedre for en annen. En eller annen du kanskje stoler på som du kanskje er villig til å følge etter en stund, og dermed skape noe for deg selv.

Så hva tenker menneskeheten på nå, i det store og det hele, ang. penger. Ganske nylig har det vært en dramatisk økonomisk forandring, mellom slike land som i Syd Amerika og USA slik at energien fra pengene kan forvandles til tilgivelse, hvis det er mulig. Dette er noe som må fortsette ettersom de økonomiske tidene har stor innflytelse på menneskene over hele planeten.

Hvor passer du inn i alt dette? Har du makt? Sier denne energien til deg at du må gjøre det eller det? Eller er det en energi som du skaper? For å forstå dette spørsmålet, involverer det en forståelse av realitet. Realiteten som du skaper for deg selv fra din egen forståelse, den du tror du er etc. er like virkelig for deg som en ekstra hud. Det er det som du ikke kan komme bort fra for det er en del av ditt vesen. Samtidig finnes det en delt realitet, det som mange mennesker på planeten vet sammen, og spesielt det som har med penger å gjøre. Det er noe som holder deg i live. Det er det du må streve etter hvis du lever i en kapitalistisk orientert økonomi, der penger betaler for husleie, mat, klær etc. Men et eller annet sted i alt dette, har tusenvis av mennesker, ja, millioner av mennesker kommet fram til at det er ikke dette som er i harmoni med den realitet som de strever etter å skape i fellesskap. Så det betyr at i løpet av en kort periode, ja i geologisk tid, vil visse individer oppleve disharmoni, visse forandringer, ikke bare i sin realitet, men i sin strukturelle tro. Ikke bare i det de deler med andre, men det de føler personlig. Det er derfor det er så viktig at man spør seg disse spørsmålene. Det er ikke lenger mangel på svar. Det har ikke vært et problem i de siste årene. Mange mulige løsninger er her. Og det er nå skapt en tid der menneskene ikke skal spørre ut fra det de vet andre har bestemt er riktig, men det de selv vet er riktig for deg selv. Dette er en vidunderlig ting, men det er likevel mange åpne dører for feiltagelser. Det er mange steder der du kan dumme deg ut, der du gjør noe som du angrer på. Så du vil bli testet. Og du kommer til å åpne disse dørene for bli testet. Og det er når du kommer i gang med livet etter å ha åpnet dørene som vi gjerne vil se nærmere på. Det finnes individer som ennå ikke er modne for slike forandringer. De fleste av dere har allerede gjenkjent at slik ting forholder seg nå, støtter de ikke fullt ut det som er mulig, det som du vet at du er i stand til. Prinsippet bak det at du må tjene penger for å holde liv i deg, gjør at du ikke har noen måte å tjene andre på. Så arbeidet blir da en refleksjon av det som du synes er morsomt, vakkert etc. og er i harmoni med ditt liv. Dette er ikke lett å gjøre, men mange av dere har funnet en måte å skape dette på. Andre har balansert det slik at "de er i systemet, men ikke en av systemet", slik at de handler på en slik måte at de er der for å samle penger for mat og ly og klær og samtidig bruker tiden, fordi den er deres, kjærlighet fordi den er deres, til å dele med andre for å vokse. Og likevel for å se dette fra begge sider, kan man si at det er en annen mulighet. Derfor er det den spesielle tanken som er viktig: "det finnes en annen mulighet", som tar imot alle disse forandringene. Alle disse nye ideene, lekene, dette med å leke med penger direkte, disse måtene som får de åndelige prinsippene fram, de enkle prinsippene, som har vært på jorden veldig lenge endelig blir forstått og lekt med personlig, av deg hvis du velger det. Det eneste som forandres her, er ditt tankesett og med konsekvens til din realitet som du lever etter. Men fordi dette er en delt tankeform, delt realitet, forandrer den også planeten. Tenk deg, en stund, at alle i dette rommet, det er egentlig mange nok av dere, at dere holdt denne tanken i noen måneder. At dere hele tiden lot andre få vite hva dere egentlig har lyst til å gjøre. Vi snakker bare om det som dere elsker høyest. Det kommer til å være noen få her som liker rørlegger arbeid. Noen andre liker veldig godt å skrive, slik at andre kan dra fordel av det. Andre igjen liker å lage mat, etc. etc. Dette er det som de normalt ville blitt betalt for å gjøre, hvis verden støttet dem i dette. Det er alltid noen som trenger rørlegging. Eller som trenger matlaging, og skriving. Et samfunn kan bli skapt akkurat på denne måten, på en slik måte at alle tar vare på hverandre, tjener hverandre. Hvorfor nevner vi dette? Jo dette er enda en mulighet til.

Når penger er det som man leker med, ikke så alvorlig, ikke så livstruende, hvis du mangler det. Som om det begynner å bli et symbol (det har alltid vært et symbol), men et bevisst symbol på det at du nå er i stand til å skape din egen realitet rundt det, som symboliserer det som er riktig for deg selv. Det finnes et sted der pengene ikke lenger har mening. Problemet med dette er at de som kommer til et slikt sted uten bevisstheten om det, men i den felles realitet om at du skaper, at andre også skaper på planeten og at penger ikke har noen mening, må også finne fram til forståelsen av det. Blir dere lærere da, ettersom dere lærer dette selv, ja, selvfølgelig. Det betyr ikke at du må gå ut for å lære portugisisk for å reise til Brasil, for å lære dem om dette, men det er klart at det som "skrikes ut" er at dette skal praktiseres og at dette er hva 1997 handler om. Eksperimenter med det du er, den du kjenner at du er, den energi av lys og kjærlighet som du vet at du er. Det du holder kjært. Praktisering er ofte blitt gjort med penger. Du ønsker å bygge noe, du ønsker å utforske eller du ønsker å skape en institusjon, og da må du alltid ha penger for det. Så hvis det er den energien som du ønsker å håndtere blir det mye enklere for da er det noe som ikke står i veien for det den egentlig er. Det er derfor samtidig, en voksende ny tanke ang. mulighetene til å gå bort i fra penger. En voksende tanke om at penger blir brukt etter den opprinnelige mening vil gjøre at stedet du skaper kan komme fram mye lettere. Det er to forskjellige måter å se det på, forståelse og kjærlighet, ikke kjærlighet og penger. Du kan ikke elske en fremmed som bygger en stol til deg i den nåværende sivilisasjon, men betaler heller penger for den. De mottar pengene som tar vare på dem, betaler mat, klær og husleie og alt det der. Handlingen bak det å gi penger, er det samme som å si at du er glad i en annen, at det de har gjort er vakkert og at den er til nytte for deg. Dette er egentlig helt unødvendig, som du sikkert forstår, hvis alt du egentlig vil ha, er kjærlighet. Problemet er at du befinner deg i en overgang fra en ting til en annen. Alle har problemer med overganger og det er ingen forskjell. Vår egen energi omkring det vi blir påkalt til å gjøre fra tid til annen er å kommentere overgangen om forandringene som er i ferd med å skje.

Vi er ikke profeter, og selv om vi har spådd med ganske stor nøyaktighet, er det ikke vår oppgave. Vi er på et sted, om du vil, der vi peker ut det som eksisterer, ikke det som var eller det som skal komme. Forsikringen om at det er makt og styrke i deg, det er vår mening, men det vi er på jakt etter er en advokat, en som kan fortolke universelle lover. En som forstår det som er i ferd med å skje rundt deg etter som du skaper det. Det er disse prinsippene som du har hørt om mange ganger, om og om igjen. Og hver lærer vil snakke om dem på hver sin måte. Og alt vil bli felles for at du kan skape det på din måte. Vi snakker om de 12 universelle prinsippene i en liten bok som heter "Vision", skrevet gjennom en annen channel som har vært til hjelp for oss. Samtidig vil du forstå universelle lover på alle mulige måter i ditt eget liv. Hva har dette å gjøre med penger? Klart, er det at når du gradvis forandrer din realitet, at du inkluderer bevisstheten om universell lov, i ditt eget liv og på alle måter, så vil du se at penger er i samsvar med universelle lover. Forbindelsen mellom Karma og det med balansering, er egentlig Guds kjærlighet. Det er en måte å vise deg hva du har gjort, det finnes ikke noe Karmisk styre som dømmer deg, som sier at kanskje fordi du har gjort slik og slik feil så må du betale dyrt for det. Det er dine valg, din kjærlighet ditt univers, din Gud i deg som hjelper deg å velge. Da kan farten settes opp på Karma og balanseres, akkurat som du har bedt om. Og hva har dette med penger å gjøre? - Så enkelt! Det er fordi du gir det makt til å være ditt symbol. Du gir det makt ved ubevisst å si: "Jeg må arbeide for livets opphold! - Jeg må finne en måte å gjøre det på for å samle penger til husleie og mat, klær o.s.v. For å ha et lykkelig liv må jeg arbeide hardt, det spiller ingen rolle hvor hardt!" Det ubevisste blir da matet med denne beskjeden, om og om igjen: At arbeid må være en kamp, og det er det som holder liv i deg. Dette er ditt valg. Det er helt OK at du gjør dette, og det finnes ingen Karmiske styrer som dømmer deg, men tenk på det du ikke forstår. Du ser ingen av de andre mulighetene, en annen måte. Det er alt dette som blir foreslått av de forskjellige nye prinsippene.

Alle nye prinsipper som har med kjærlighet, tilgivelse og alle de nye måtene du har lært deg, er en annen form for realitet og oppfattelse, fordi de har penger som det høyeste bevisste symbol i ditt liv - og hvis du har bevisstheten av å arbeide med dem - da vil de arbeide med deg. Dette betyr ikke at du har noen form for garantier. Men det betyr i alle fall at du er garantert, alt etter som du utvider din bevissthet, at du forstår hva du holder på med. Slik er prosessen og den er veldig enkel. Med forståelsen av bevissthet, kan du bruke den i alle forbindelser rundt penger. Det har ingen betydning om det gjelder investeringer på børsen eller business eller det å gi pengene til andre mens du selv håper at andre vil gi penger til deg. Det som er viktig er at du må være bevisst på det som skjer i hele prosessen og se at alternativene som du skaper, kommer fra deg.

Vi ber deg om å tenke deg om et øyeblikk. Innbille deg, hvis du vil, et samfunn hvor individene ikke bare blir tatt vare på, men også gitt muligheter til å tjene andre. Det er dette som burde bli påskyndet, ikke med å fortelle dem hva de skal gjøre, men ved å spørre dem hva de har lyst til å gjøre! Og dermed finne en måte ved hjelp av den begrensede teknologien som finnes, å la andre få vite om at dette er mulig. Dette høres ikke veldig vanskelig ut, databanker kan brukes i dette henseende. Det er en måte der kjærlighet ganske enkelt er der. Vi nevner dette for dere for å vise dere at forandringen eller overgangen kan lede til andre forandringer. For til slutt vil dere se at det å tjene andre betyr at du selv lærer fra det. En ganske enkel sier: når du begynner på noe fortsetter du med det. Nå er det gitt nye muligheter over hele planeten, med nye begynnelser, om og om igjen. Vi ber deg tenke deg om i et øyeblikk, hva skjedde i det siste året, eller de siste månedene. Hvilke nye begynnelser har du hatt? Hva er blitt skapt for deg av muligheter, nye måter å gjøre ting på eller nye sammenhenger for din forståelse og vekst?

Dette er ganske morsomt å tenke på, for du ser at du kanskje har ventet 10-20-30 år på å slippe tak i dem. For noen betyr det ganske enkelt at du finner ut at du ikke er en salgsperson. Og på en eller annen måte, inne i deg, forstår du at alt som egentlig har betydning er det å dele med andre det du er i stand til å gjøre. For noen betyr det å erkjenne at de som arbeider med penger, slik at det er til andres fordel, kanskje tar feil, og at feil kan gjøres på alle plan og av alle og enhver.

Det å tilgi dette er en mektig energi. Vi ber deg om å tenke på en liten feil som du kanskje har gjort i forbindelse med penger. Det er veldig lett å benytte åndelige prinsipper til alt det som har med penger å gjøre for når du tenker på de feilene som du har gjort, noen ganger tar det litt tid før du husker dem, men når du tenker på dem i forbindelse med penger er det ikke så vanskelig. Så tenk på et slikt øyeblikk en stund. Tenk deg at det viser seg for deg nå. Det som skjer nå er at plutselig blir du forstyrret av et sterkt og kraftig lys. Et strålende lys som fra en lyskaster som lyser deg helt opp og kanskje også på den personen som du er sammen med, og i en situasjon hvor dere benytter penger, eller kanskje i en gruppe, som i banken eller et eller annet sted. I det lyset faller på dere, ser du ganske enkelt at du gjør så godt du kan akkurat da, og at alt er mulig for deg, og at du får lov til å gjøre en slik feil for lyset er hos deg uansett. Gud elsker deg uansett hva du gjør.

Det å ha tilgivelse for deg selv er et veldig vanskelig spørsmål, men rundt penger er det veldig viktig fra tid til annen. Fordi ditt samfunn er veldig "giret" på å få deg i den situasjonen der mer tilgivelse blir nødvendig, nemlig det som blir kalt "å skylde penger". Et sted som kanskje skulle bli kalt "å gi tilbake" det som skyldes, nemlig "til gi", som er en energi av kjærlighet, det er følelsen bak det du kaller "tilgivelse".

Det er mange forskjellige steder du kan titte på her. Og det høver seg ikke for oss å si at det burde være slik eller slik, men vi inviterer deg til å oppdage din bevissthet og din realitet angående alt dette. Hvis du tjener andre (som vi snakker om som en mulighet) og det ikke er noen der som kan motta dine tjenester, da er du virkelig i "mørket". Da er du den som er alene. Og derfor blir det viktigere å motta for det er "den siste brikken i puslespillet". Som i denne overgangen og med nye tankeformer som blir skapt, blir ideen om å motta "fullt og helt" en del av ditt vesen, og på den måten en annen prøver å tjene deg, for så å motta sin egen lærdom eller kjærlighet, bare ved å tjene, og akkurat som du får når du tjener andre, blir tanken forandret. For den inkluderer ideen om balanse. Balanse som du forstår det har mest å gjøre med det fysiske, med de mest opplagte ting, men i de fleste tilfelle er potensialet bak det som balanseres mye større enn det du er bevisst om. Det er som regel ikke nok bare det å søke balanse, å prøve seg på det, skape det, for du vil virkelig forstå at den åpner døren for mer og mer som skal komme gjennom. Og igjen ber vi deg om å tenke deg om et øyeblikk på ditt bevisste plan om det å motta. Hvor mye er du villig til å motta? Vi mener ikke penger, men vi kunne det om det er en del av dagliglivet ditt. Men hva med en som tjener deg? For det er det de virkelig har lyst til å gjøre. Hva med dem som virkelig har lyst til å tjene bare for tjenestens egen skyld? Hvor mye av dette er du rede til å motta? De fleste av dere vil finne ut at alt henger helt og holdent sammen med penger. Vi vet at dette er kanskje litt for rett fram å si, men vi har av og til muligheten til å se rett inn i underbevisstheten og der ser vi hvordan dere ser på det å motta. Det henger veldig ofte sammen med det som er fast og kan telles i banken eller en lommebok eller "gjemt under madrassen". Dette er veldig viktig å være klar over, fordi det er en underbevisst oppfatning og vi anbefaler at den blir gjort mer bevisst for deg. I det du ser hva du fortjener å motta, åpner du en dør for en annen til å tjene deg. Det er igjen å se inn i framtiden. Til en tid da det er tjenesten i seg selv som står mellom deg og penger. Og da vil du kanskje si: "hvorfor ikke få det nå med en gang? Hvorfor vente?". Hvis det som det er snakk om er ganske mange penger, så mye at du nesten sprekker, da har du kommet til et sted der du ikke vil motta mer og du synes at det er umulig og derfor fornekter det at noen kunne tjene deg. Dette er teoretisk sant, men dette er også en delt tankeform, en struktur av realiteter som står i veien for mulighetene til en annen realitet. Så hvor det finnes givere - må det også finnes mottagere. Det er ganske enkelt. Det blir bare filosofisk hvis du ikke kan sette det inn i et system, og det er hva vi anbefaler som en mulighet for menneskeheten, og vi vil fortsette å gjøre det så mye som mulig. Det er ikke bare menneskeheten som bestemmer her. Bare tenk på dette med at menneskeheten sier: "Kan ikke noen andre gjør det". Det er deg det gjelder. Hvor mye av dette er du villig til å skape i din bevissthet. Da sier du kanskje: "Men hva med disse menneskene her? Hvis det er 50 mennesker her og de bestemmer seg for det, blir det OK da?". I et øyeblikk eller to blir det OK, for en bevissthet er blitt skapt som kan forandre ting. Men det er forandringene i deg som teller, for det er så mange som har vanskeligheter med de nye tankene rundt penger at de kommer til å bli "dradd" mot deg, og de kommer til å spørre deg om hvordan du klarer deg rundt penger. Hvordan kan du lære meg dette og hvordan kan vi lære dette sammen? Og her er det at praktisering virkelig hjelper - slik at du er forberedt.

Nå, hva handler livet om? Det er helt opp til deg selv å bestemme dette. Vi kan ikke ta bort alt morsomt ved å fortelle deg og alle andre hva meningen er. Dette ville ikke bare være dumt, men også ha drastisk innflytelse på vår egen Karma. Samtidig som du kommer i balanse med din misjon og derfor oppdager den, da er det morsomt. Det er en del av ditt liv, da kan ingen hjelpe for at de blir dradd mot deg. For så mange søker dette nå. Vår erfaring er at når mennesket forlater sin fysiske kropp spør det seg: "hvem har jeg hjulpet og hva har jeg lært?". Det er ikke akkurat de ordene, men det er slik det føles. Rent generelt er det kjærlighet det dreier seg om eller en annen måte der andre er blitt hjulpet, men å vite det i deg selv, definerer til en viss grad din mening med livet. Den måten du lærer på. Den måten du hjelper andre på, og hvilken måte dette kommer inn i ditt liv. Dette er en veldig vakker måte å se det på hvis du er rede til å ta i mot. Men vi vil gjerne advare deg om vi kunne være så freidig. I sammenheng med å forandre verdier, realitets strukturer av delte tankeformer rundt penger, og rundt det å motta - når du gir det en "mening", da har du "dynamitt". Du har da noe som kan forandre livet ditt dramatisk på måter du aldri ville ha trodd. Hvorfor? Fordi det du prøver bevisst å gjøre, er å forandre din underbevissthet og de oppfatninger som står i veien for deg. Du finner en ny vei rundt dem. Noe nytt. Noe annerledes. Noe uventet.

Det er fint å se på mulighetene og se at du har kraften til å forandre. Skape det, ta i mot det og alt det andre. Hva som da trengs er en oppfatning, om du vil, og litt eksperimentering med det. Lek litt med det, se hvordan det føles, prøv det på deg. Hvis det som kommer fra dette er i tillegg flere penger eller oppdagelsen av din mening med livet, eller en vakker lærdom og at du finner ut at du elsker deg selv mer og føler deg bedre i deg selv kanskje, da er det ditt tegn på at dette er riktig. Og da, om du vil, er kanskje den nye veien lagt. Det som er logisk blir da en del av ditt liv. Det som du har lekt med blir virkelig for deg. Når dette er på plass for et tilstrekkelig antall mennesker, noe sånn som ca. 3% av hele menneskeheten vil det høyst sannsynlig bli en stor forandring. Det er ganske enkelt energien av tanker, de fysiske vanskelige, grå kompakte tankene av krig og bekymring som balanserer mot denne ene kraftige, konsentrert og bevisste tankeform rundt Guds overflod, i alle sammenheng i livet, til og med penger så vel som personlige forhold og de daglige forholdene i det ene øyeblikket etter det andre. Det er meget mektig. Ideen om at en tankeform kan forandre alt er blitt snakket om mange ganger. Og hver gang du kommer nærmere ved å leke med den, forstår du kanskje litt mer av dens storhet. Det var litt av meningen med møte som ble holdt 1. Desember 1996 i meditasjon, ikke bare for å fokusere på fred, men villighet til å ha en ny tanke i et øyeblikk eller to.

Nå, kanskje du tror at Hilarion prøver å starte en ny "bevegelse"? En ny måte å se penger på, spredt ut over hele verden? Nei! Det er veldig viktig at du forstår at det er ditt valg at du forandrer ditt eget bilde av din virkelighet. Mange av dere har stilt spørsmål om dette. Hvis du gjør det nå, hvis du gjør det på en måte slik at du er i stand til å ta i mot disse mulighetene og hvor du åpner deg for slike forandringer, da vil du i den forandringen, som sannsynligvis vil komme hos andre, være forberedt. Du vil da være i stand til å hjelpe dem. Du vil da gjøre den forskjellen som du har sett som mulig. Og det er veldig vakkert. Og dermed er det er din egen, personlige vei, vi anbefaler. Da kanskje du sier: "OK det er veldig greit, jeg skal bare gjøre det som føles riktig; hvorfor i all verden tok jeg bryet med å i det hele tatt komme hit for å høre på dette?". Dette er et godt spørsmål. Grunnen er ikke helt opplagt, for det har med at vi i noen øyeblikk skal dele denne tanken om at ditt potensiale kan være fullt ut en del av ditt vesen, så vel som at du skal kunne motta mer, og det at du forstår at penger er et symbol, og din villighet til å forstå hva som er viktig i ditt liv, sammen med mange andre i en delt bevissthet. Så i dette øyeblikket kan du oppleve en litt forandret realitet med de andre. Og det er alt! Er ikke dette moro? I et øyeblikk eller to kan du se at det kan forandres og da har du elementet bak forandring som vi snakket om tidligere. Det er godt.

Det vi ofte blir spurt om er: "Gi oss en spesiell teknikk. Noe vi kan arbeide med eller leke med. Hva kan jeg si til meg selv i det jeg sovner? Hvilke affirmasjoner kan jeg bruke? Hva skal jeg skape rundt ting eller personer?". Du vet alt dette allerede! Det er fint og vakkert. Gjør alt dette. Når affirmasjonene rimer, vil de gå dypere inn i deg. Når du føler lyset i ditt hjerte og ser det i ditt sinn, kan det brukes lettere og kraftigere enn ellers. Ja, dette er bare en liten kommentar i tillegg. Det er imidlertid noe. Hvis du tar i mot forandringen, og spør om dette, vær forberedt. For når du "banker" og "døren åpner seg", da vil det du så som mulighet være der for deg. Det du ser som en mulighet, er det du selv kan åpne deg for. Hvis det er vanskelig, spør om hjelp. La en annen hjelpe deg til å forstå det, du er ikke lenger alene med dette. Det er også dette med å be om hjelp slik at andre også skal bli bevisste på det du opplever. Vi skal ikke skuffe deg. Vi foreslår at du tenker deg at din kropp er skinnende og gylden. Vi har lyst til å snakke litt om gull. Gull er blitt nevnt som et edelt metall, noe av betydning som åpner hjertet, som et vakkert lys av en viss frekvens etc., men substansen i seg selv står for noe nobelt. Det står for menneskeheten og det som er mulig, og det er edelt og spesielt for det finnes ikke så mye av det på planeten. En enkel forståelse av fysikk, høyt hevet over det som er vanligvis forstått, kan vise hvordan de forskjellige substanser kan gjøres mangfoldig eller mangelfullt alt etter som det du velger. Det er bare det at det er et symbol. At det er din måte å se det på som gjør det spesielt. Og nå anbefaler vi at du ser deg selv som (gull) gylden, tenk deg at du åpner dine armer og hender, og at det som kommer til deg er av fint gull, finere enn lys, som stråler inn mot deg, ikke bare fra deg. At du omringer deg selv med det, og at det "puster" gjennom deg. Og at du puster dette gyldne lyset. Del dette med alle rundt deg. Hvis du velger å være av dette gull lyset, da er du det i det øyeblikket. Det er et vakkert lys. Hvis du kunne se det slik vi ser det i dette øyeblikket, ville du vite det. Og du kan. - Stig ut av kroppen din, et øyeblikk. Tenk på den gull energien som strømmer fra deg, med armene åpne i ditt sinn, gå opp, se ned på deg selv, fra ca. 7 meters høyde. Vi skal prøve å hjelpe deg hvis vi får lov til det av deg. Føl dette vakre gyldne lyset som strømmer fra deg. Lyset kan bety hva du ønsker, men vi anbefaler at det er et gyllent lys fra det å gi eller tjene. På en slik måte at det brukes i menneskehetens hjerte over hele verden. Men det er også det gyldne lyset fra det å motta. Se deg selv i stand til å forene dine vibrasjoner med de andre av samme vibrasjon på planeten, som allerede er gyldne. Som allerede er fulle av kjærlighet. De som prøver å passe på deg og som bryr seg om deg. Venner fra fortiden, og de du selv har vært før og de du vil bli i framtiden, som nå elsker deg. Se også at jorden selv åpner seg for dette, elsker deg og solens gyldne lys strømmer inn i deg også. Det spiller ingen rolle om solen er på den andre siden av jorden , den kan skinne gjennom jorden og inn i deg. Nå ber vi at du skal komme tilbake til kroppen din, tenk deg at når du kommer inn i kroppen at det gyldne lyset er i deg, dypere og dypere med hvert åndedrag. Dette er en vidunderlig og enkel meditasjon. Det er den som handler om å gi og motta, når det gyldne lyset pustes ut og pustes inn. Det finnes andre meditasjoner og ideer rundt dette. Tilgivelse er veldig viktig, på den måten hvor du gir slipp på ekstra ballast. Det er det tilgivelse gjør. Og etter som alt virker på sirkulær måte, vil det magnetiske lyset, skapt av tilgivelse, gi deg en opplevelse av å gi slipp på det som skal gis slipp på. Da blir det virkelig. Kanskje er det er den personen som ringer deg på telefonen som du ikke har hørt fra på årevis, som du prøver å tilgi. Eller kanskje det er det samme mønster som utfolder seg med denne personen, som kommer til deg gjennom en annen. Det som du skaper kommer til deg. Alt dette leder til et sted der du kan motta det gyldne lyset som er i verden. Informasjonen som er tilgjengelig akkurat nå på planeten, ikke bare gjennom channeling, men gjennom bøker, aviser og blader, er mye mer enn noen person kunne ha håpet på å kunne absorbere i ett liv. Og vi snakker da om det som er tilgjengelig akkurat nå, ikke om det som kommer i tillegg senere. Så du forstår at lyset som finnes i verden, kan være av informasjon og kjærlighet som sier til deg: "Nå kan du få vite, nå kan du forstå og bruke det du vet." For du blir ledet av kjærligheten i ditt hjerte. Akkurat som om det gyldne lyset skaper alt sammen og er alltid hos deg. Nå ber vi deg om å slippe tak i lyset, men ganske enkelt eksistere i kroppen din her og nå. Dette er også til nytte for det er en felles opplevelse. Kanskje du hadde interessante opplevelser da du gikk opp over kroppen og så ned på deg selv?

Vi har også den oppgaven å tjene dere. Heldigvis har vi ingen måte å motta penger på. Vi er tilgjengelig for mange som ønsker våre tjenester. Det er en enkel sak. Men samtidig er vi ikke tynget med den ubevisste følelsen av å bli "for rike", og derfor ikke åndelige nok. Disse negative tankeformene som opprettholder tanken om at det må være balanse mellom åndelighet og rikdom har vi snakket mange ganger tidligere. Men for hver og en av dere er det en anerkjennelse av at penger er et symbol og at symbolet skal forandres, som vil hjelpe i tillegg til de gamle konseptene, d.v.s. det du skaper i forbindelse med penger, det skal du få. Pengene i seg selv er bare et symbol i dette henseende. Når du legger mye energi i at penger bare er et symbol, vil alle symboler som blir overdrevet kollapse av sin egen vekt, og slik er det mange av dere som opplever nå for tiden. Kanskje du får for mye penger, ja hva kan være for mye? Jo det at du ikke er i stand til å motta det da du skaper en slik mottagelse. Eller kanskje for lite, og du fester blikket på årsaken til det. Til slutt vil du se at penger er bare et symbol. Det er det vi inviterer deg til. Men det du opplever i dette henseende er like symbolsk viktig som det vi opplever.

Vi har rørt ved mange poenger i dag. Vi inviterer til spørsmål om dette temaet nå. Hvis du er villig til å leke på denne måten?

Gil: Tusen takk, Hilarion. Har noen lyst til å stille et spørsmål?

En i publikum: Jeg har et veldig viktig valg å ta og ønsker litt hjelp med det. Jeg vil først og fremst si at jeg er villig til å høre hva som blir sagt og jeg ber om noe jeg lære og arbeide med, men ikke så høyttravende at jeg ikke forstår det. Jeg må ta en avgjørelse i samsvar med arbeid og bosted og jeg tror det vil bli en stor forandring. Jeg vet ikke hvilken retning jeg skal ta.

Hilarion: Den måten du opplever de valgene du allerede har tatt i livet viser deg at du har kommet dit du er i dag på grunn av dem, din nåværende læreposisjon, hva du kan og ikke kan få, forhold til andre og alle de ting som er viktig for deg. Alt ettersom hva du velger, er ikke dette riktig? Kanskje, kanskje ikke fordi i de fleste tilfeller ville du vært her likevel. Du ser at i de valgene som du har tatt, har du feilet, du lærer av dem, og du vil være her likevel. I de lykkelige valgene der du hadde suksess, der du valgte den veien istedenfor en annen kom du også hit, men nå kan du sikkert forstå at en hvilken som helst annen vei kunne like lett ha ført deg hit. Det første du må gjøre er å fjerne "vekten" av dette valget. Du kommer til å overleve uansett. Samme hva som skjer og samme hva du velger, uansett hvor du er, hva enn du gjør kommer du til å overleve. Det er så lett som å si "slapp av". Men det er veldig vanskelig å gjøre det, for man kan ikke vente seg at bare kommandoen skal være nok. Likevel råder vi deg til at du skal fokusere på at du kommer til å overleve og du kommer til å fortsette for den du har vært har fått deg hit så vel som den du ikke har vært. Du ville ha vært her likevel. Så bekymre deg ikke. Bekymring er en energi som du ikke bruker for bekymring er en energi som står i veien. Hvordan kan du klare det? Hvis du tenker deg en situasjon der resultatet ikke er viktig at du føler smerte, begrensninger, motstand og er verdiløs. Da vil du være i en situasjon av ubesluttsomhet, men dette er gamle mønstre som peker på din motstand mot at du er verdig. Du vil overleve og du kan skape alt slik du selv vil. Det er ikke nok bare å sitte å tenke eller innbille deg at du går gjennom det du tenker deg skal skje for å se hvordan det føles hvis du allerede fra begynnelsen har bestemt deg for resultatet. Det er lett å studere dette hos små barn som sier: "Vi kan ikke bestemme hvem som skal starte. så elle melle deg fortelle" og når vinneren er kåret, sier denne: "Jeg ville ikke egentlig ha det slik." Eller personen sier: "Jeg er glad det ble slik", hvorpå den andre sier: "Det er jeg også." Så med andre ord, ved å tenke på det, med øvelser og det å leke med det, spille med leken, kommer du fram til et sted inne i deg som forteller deg hvordan du føler for det. Hva er det som føles virkelig? Følelser er vanskelig for du kan ikke bare løpe unna følelsene. Så det du må oppnå er å unngå å bli sint eller ta inn mer skyldfølelse eller at du ganske enkelt føler deg lykkelig. Her er det mye mer du spør om, ja det er kritisk, ja det er en viktig retning du må velge, men dette er det samme for alle i dette rommet. Hva skal jeg gjøre nå? Hvilke valg skal jeg ta? Og hva er mulighetene o.s.v. Så vi anbefaler derfor at du velger deg et spesielt sted på et bestemt tidspunkt, et sted der du kan føle deg trygg og tatt vare på, ingen telefoner, ingen som banker på døren, ingen som forstyrrer deg. Du kunne velge naturen, kanskje et sted ved siden av en liten bekk. Da ville du finne en liten stund der du ikke behøver å være noe annet sted, men bare hos deg selv. På dette spesielle stedet vil du tenke på alle de tingene som har gitt deg lykke tidligere. Og mens du tenker på disse tingene, tenk deg da et gyllent lys over hele kroppen din slik at følelsen av lykke kan forbli hos deg, dypt inne i deg. Da kan du meditere om du vil på at du er på dette stille, gode stedet, på pusten din eller hva du vil. En etter den andre skal du gå gjennom alternativene, legg merke til hva som skjer i kroppen din. Føler du en tyngde i brystet eller letthet i bena, som om du kan bevege deg framover i den, føler du noe i armene, som om de har lyst til å strekke seg ut? Kanskje omfavne og motta kjærlighet. Du lurer vel på hvordan dette virker? Det er ikke veldig komplisert. Energien som hjelper deg i dette vil også hjelpe deg da. Men du må være i stand til å motta så det er derfor at rensing og frigjøring er viktig. Og selvfølgelig, fra tid til annen, tenk deg muligheten av at ting ikke er like viktige som du kanskje har tenkt. La oss tenke oss, at i prosessen blir et annet menneske såret, at den bestemmelsen du tar vil forårsake at en annen blir såret. Se på ditt eget liv, hadde du ikke tider med sårbarhet der du vokste og at smerten hjalp deg til å knuse "skallet av forståelse" og hva kom så ut av det, om det ikke var større kunnskap og kjærlighet, (tilgi oss om vi er for høyttravende), smerte er kortvarig og kan forsvinne for andre også. Dette er ingen unnskyldning for å gjøre andre vondt, men bare et sted der du ser at til slutt overlever dere begge. Du finner en måte å gjøre det på. Vi blir ofte spurt om geografiske beliggenheter. Det som er viktigst i den nye geografiske beliggenhet for de fleste er vanligvis hvem de får være sammen med og stedet i seg selv er ikke viktig, være seg huset, tomten eller omgivelsene. Disse er selvsagt viktige til en viss grad, men det som virkelig har betydning er mulighetene bak forhold til andre mennesker. Det skulle vel være opplagt når du forstår at det er nesten 5 milliarder mennesker på planeten. De fleste opplever ikke stedet som viktig, men hverandre. Vi prøver å ta bort tyngden av opplevelsene ved en hver anledning slik at du kan få oppleve hva som kan bli, for de fleste av dere har evnen til å gjenkjenne det som kan bli, og det er ofte dumt, så det er det siste vi gjør i denne øvelsen. Gjør noe riktig dumt; det kan bety at du setter føttene i noe vann, eller en måte du danser på, kanskje en liten irsk jigg. Kanskje det er en slik ting der du lar deg selv få vite at det er fint bare å være til. Du behøver ikke basere dine valg på det som skjer her, men hvis du gjør det kan du komme til å oppleve at selv om det er litt vanskeligheter så forsvinner de. Den fundamentale fordelen ved denne teknikken i stedet for å "kaste mynt" (for du kommer til samme sted likevel) er at du kommer fram litt raskere, og du forstår litt mer langs veien dit. Og det er alt. Fordi det du begynner det fortsetter du med og det du begynner med i meditasjonen er den nye retningen. Der er begynnelsen, ikke når du egentlig kommer fram eller møter den nye personen. Så hvis du starter med glede, kjærlighet, lys og lykke, lek og litt tøys i bevisstheten, da vil det fortsette. Og du kommer fra litt fortere. Dette er våre forslag til hvordan du skal takle dette. Men er dette altfor esoterisk?

Person: Nei.

Hilarion: Da takker vi deg for din villighet til å spørre, og din villighet til kanskje å leke. Hvis dere ser denne personen ved siden av en liten elv hvor hun har tenkt å meditere, så vit da at hun har førsteretten på dette stedet. Da må dere andre kanskje dra et annet sted. Så du ser at spørsmålet ditt har mye å gi andre også. Flere spørsmål?

Annen person: Hva er de økonomiske strukturer som har innflytelse på dette landet i de kommende dager?

Hilarion: Det er høyst sannsynlig at det vil være mange ting som vil ha innflytelse på økonomien. Men imidlertid, er den økonomiske strukturen, slik du ser den, også i forandring. Det er endelig blitt erkjent av alle i statens ligningsvesen. De nye skjemaene, der pengene blir lekt med fra regjeringens side. Det er også kjent at forandringene gjelder individet også, så disse tingene er en refleksjon, akkurat som loven om motsetningene. Så derfor anbefaler vi at dere leser avisene ang. økonomiske situasjoner som har betydning for USA, i handelsbalanse, produksjonsmuligheter, nasjonale produkter, børsen og alt det der, og selvfølgelig skatten og hvordan den påvirker menneskene, les da i motsatt fortegn. Hvis noe hender på denne økonomiske måten utad, hva skjer da innvendig? Det er klart at det som skjer i handelsbalansen viser at økonomien ikke bare er intern, men verdensomfattende. Du vil se mønstrene reflektert om og om igjen. Det som høyst sannsynlig vil skje, som et resultat av alle disse forandringene vil til slutt vise seg å bli et nytt økonomisk system som inkluderer mer av de internasjonale faktorer. Det forhandles iherdig rundt akkurat dette nå og det er veldig komplisert, for ingen land har lyst til å gi slipp på det som er så viktig for dem, men likevel har veldig mange gitt opp, ved å bli "brukere" og dermed skylder penger til andre. Det er lett å se at mange land skylder penger til et annet. Som om all gjelden i hele verden kunne slå seg selv ut hvis den ganske enkelt ble kjørt i motsatt retning. Det er dumt å tenke på slike ting, for hvem i all verden ville tenke seg å gjøre noe slik. Det er også brukbart å tenke seg at det ikke er bare et papir, men en gjeld til andre. For å svare på spørsmålet, er det høyst sannsynlig at til slutt vil det som har innflytelse på verdensøkonomien fortsette og forårsake mange bølger i USAs økonomi. Dette kan skje på mange forskjellige måter, men til slutt er det stor sannsynlighet for at på et visst punkt vil prisene stige og ressursene blir knappere som igjen skaper internasjonale situasjoner der det skyldes penger til USA. Hvis menneskene i USA skaper en situasjon av tilgivelse i seg selv, kan det til en viss grad overføres til regjeringen der man tilgir visse gjeldsposter. Da kanskje kan ting fortsette uten at hele økonomien kollapser. Men hvis mange land ikke betaler tilbake sin gjeld til USA (bankene beveger pengene rundt og rundt) er pengene ikke tilgjengelig, og det skaper vanskeligheter som regjeringen må prøve å rette på, da møter man inflasjon og de vanskelighetene i den forbindelse som igjen leder til enda større gjeld på verdensbasis i det oljeprisen synker. Disse tingene er interessante å se på og de kan ses bare ved å lese nyhetene, se hvordan oljeprodusentene forårsaker bølgene. Dette er ikke alltid opplagt, men det er veldig morsomt å leke med det. Det er ikke dommedag på noen måte, bare forandring. Det er det hele. Hva har du lært av å leke med penger? Hva har du selv erfart i ditt arbeid med penger? Det samme som vi snakket om tidligere. Du overlever. Du finner en måte å gjøre det på. Du eksisterer og fortsetter og finner en ny vei senere der du deler i kjærlighet og harmoni med andre. Men hva om, bare hva om, i all forandringen, i all den nye økonomien og feil med lån og inflasjon etc., du tok del i det med ditt syn på at penger bare er et symbol, til de som arbeider med symbolet hver dag, til de som bestemmer i regjeringen. Kanskje noen til og med ville foreslå at all gjeld skulle bli tilgitt over hele verden, og at dette egentlig skjer. Da vil systemet kunne fortsette enda litt lenger. Endelig, har vi snakket om en tid da penger ikke lenger eksisterer, men en slik forandring vil forårsake mange andre forandringer enn bare det med individer, bevissthet og penger. Mange systemer ville måtte forandres, og derfor er det der den andre bølgen vil komme. Tankeformene som nå blir oppmuntret i så mange mennesker, til å utforske symbolene og alt det der, vil vise menneskene, spesielt i dette året eller slutten av året, at det finnes et annet system som er tilgjengelig for deg. Det er et veldig vanskelig system, men det finnes mange tusen rundt om i verden som har trykket dette systemet mot sine hjerter. Det er mot hjerte, kan jeg forsikre om. Det er en veldig vanskelig vei å komme fram til, for det er kun blitt fortalt om, men uten erfaring. Man kan ikke forstå at noe tas bort. Dette "noe" blir daglig tatt bort, litt etter litt, ved et interessant system rundt deg, som på mange måter ikke er i harmoni med de "grunnleggende fedre" av dette landet. Du ser det med immigrasjon, men det er også friheten i handel, slik frihandel får lov å operere i letthet, den måten du skal være uskyldig til det er bevist at du er skyldig. Er det slik skatteloven behandler deg? Du må betale skatten din før du egentlig skal og hvis det da er noe igjen får du det tilbake. Vi må være veldig forsiktig her, for ordene vi snakker gjennom Jon, kan bli misforstått av en ligningsmann og så blir han satt i fengsel for å unndra skatt. Ikke le av dette, for vi må være veldig forsiktig med slike ting, men vi spør spørsmål. Det vi anbefaler, er at du leser grunnloven for å se hva de grunnleggende fedre skapte for dette landet som en mulighet i frihandel. Som da du selv tar avgjørelse i hva som er riktig og ikke bli kommandert av en makt større enn deg selv. De fleste av dere har funnet fram via indre veiledning hva som er riktig for dere selv. Du gjør det som er nødvendig for systemet med skatt, handel etc. som noe som er på utsiden av deg selv. Du er i systemet, men ikke av systemet. Hvis systemet øker sin makt og rekkevidde og måten det har innflytelse på ditt liv så dypt at du ikke lenger orker å være i det, må det bli en forandring. Så det siste vi har lyst til å snakke om er at forandringen i noen få individer som forstår dette i seg selv kommer snart fram, og i større og større antall, i det noen individer gir slipp på sin status som innbyggere. Hva betyr innbygger egentlig? Jo, det er bestemmelsen om hvor du kommer fra. Det er fødselsnummeret som er din forbindelse til systemet. Dette er en utfordring og det er alltid interessant å se på de som gjør det, men vi ber dere om å se for dere konsekvensene ved å gjøre dette. Visse individer er guidet til å si ting offentlig og tar en veldig risiko for de har litt forståelse av sann frihet. Sann mulighet til å skape det som er riktig på planeten for seg selv, for så å få systemets støtte! Bli en del av det! Erkjenne og hjelpe det og ikke sidestille seg, men oppfordre til det. Dette er mulig. Vi har kommet opp i et lite dilemma her da du sikkert forstår at skatten må jo betales for programmet for de fattige må opprettholdes. Og vi må jo beskytte oss mot Russland og alle de tingene som du ser skattepengene gå til. Det er sant. Det er ikke resultatet, men prosessen vi snakker om og dette kan ikke skapes i deg som en opplevelse før du har stilt spørsmålet. Det vi vil tilføye er at når disse individene kommer fram skal de ikke ses på som idioter eller merkelige. (Hva i all verden er det godt for, de kommer til å havne i vanskeligheter - slags mennesker) Husker dere de menneskene som brente sine militære innkallelser, hvordan har det hatt innflytelse i attityden mot det militære? Det har hatt stor innvirkning. Så det er ved å stille spørsmål, og det er alt. Og det vi ber deg om å sette spørsmålstegn ved er ikke menneskene, personnummer, eller skatten, men grunnloven. Les den selv for den er din håndbok og veiviser om hvordan landet skal styres, og dirigeres. Disse tingene er interessante for de skal skje i løpet av dette året. De forskjellige forandringene og bevegelser. Du kommer også til å oppdage at mange forskjellige individer kommer til ny forståelse om penger som igjen er meget interessant for andre er det er noen som ganske enkelt rister på hodet når de ser hvor fritt og lett du behandler penger. Andre vil bli dypt rørt av dette nye med deg og dermed forandrer sin egen mening. Dette er en annen ting der dette nye er så vakkert med, for hvis du ganske enkelt gir bort penger, så spør du dem om å stille et spørsmål, du trygler dem om å finne et svar når de mottar pengene. Da er de helt på kanten av forståelse om hvorfor i all verden du gir dem penger, hvis de da ikke allerede er med på det nye.

Vi skal tilbake til spørsmålet om økonomi og en måte du selv kan forstå økonomi på. for mange mennesker, og du kan forstå at det er muligheter og at forandringene kun er forandringer på verken godt eller ondt, men ganske enkelt en bevegelse. Er dette til hjelp?

Tredje person: Hvordan kan vi manifestere overflod her på jorden? Er det spesielle teknikker for å gjøre det?

Hilarion: Vi føler en spesiell tyngde når vi svarer på ditt spørsmål. La oss innbille oss at vi gav deg en liten boks. Og hvis du ganske enkelt skrev noe på et stykke papir det du ønsket å manifestere seg og la papiret i boksen, lukket boksen. Et øyeblikk senere ville det være der! Tror du at verden er rede for dette akkurat nå? Tror du at den overflod som er mulig ved en enkel bruk av fysikk er det som kunne holde verdens økonomiske system ved like? Spesielt hvis slike bokser kunne skapes ved at du skrev "en boks" på et stykke papir og la det inn i boksen, slik at alle kunne få en. Du ler av dette, men dette er nærmere og mye lettere å oppnå enn noen kan forestille seg. Så vår tyngde er den av å "ikke kunne snakke om det." Det å ikke kunne si hvordan dette kan gjøres. Men at det kan det, det må vi si, og det har vi sagt mange ganger. Hver gang går det rett over hodene på de fleste mennesker og det er OK. Samtidig er overflod noe som ganske enkelt er der, men fordi den ikke er gjenkjent er den ikke en del av ditt vesen, av menneskehetens delte realitet. Ja, du kan si at universet består av overflod, men når du slår på nyhetene forandrer du mening om det, for problemet ligger i menneskenes felles realitet. Den måten slik overflod kan demonstreres på, av noe fast og konkret og hvis ditt liv reflekterer slik overflod, er for eksempel å gi penger til de som gir deg åndelig mat, det er tusenvis av måter å vise overflod på, men den måten kan lage mye styr rundt seg for den får folk til å forandre mening om ting og får deg til å tenke i andre baner om overflod. Når din tenkemåte igjen blir mottatt av andre som igjen har innflytelse på andre etc., etc., da blir det skapt er en tankeform av gyllent lys før det gylne lyset manifesterer seg som mat, klær, ly og alle de andre tingene som hjelper menneskeheten over hele verden. Dette er hvordan det skjer, nemlig ved at du gjør det. Ved å skape det, ved å finne ut hva som er virkelig i ditt eget personlige liv eller det vi snakket om i den første halvtimen. Svaret på ditt spørsmål er også det som er spesifikt for når du har fått overflod og det er en del av ditt liv og hvis du holder det inne i deg selv, vil ingen andre vite om det. Derfor er det lurt å bruke en notatbok, og når denne notatboken reflekterer din overflod, gi den til din venn som lesestoff. Når dette virkelig blir følt idet en annen leser om det, utgi det som en bok. La andre også få vite om det. Hvorfor tror du at prisene på boktrykking har gått så fort ned, det er ikke bare fordi at informasjon kan spres, men fordi at de som ønsker å dele av sin overflod har en overflod av steder der de kan gjøre det. Hvis du deler dette med andre på alle de måtene du kan, gjennom media eller trykk eller i hvilket som helst organ, får tanken fotfeste. Vanskelighetene ligger ikke i at det er ny tanke, men at den gamle tanken som står i veien, som sier at slik overflod ikke kan eksistere, og at du må arbeide veldig hardt, kjempe og gå gjennom smerte for kun en brødskorpe. Likevel vet du ganske godt at det å produsere nok brød til alle står i noen få rikes makt, noen få regjeringer eller noen få som kan skape dette. Det som står igjen nå er å skape tanken, det er alt! Løsningene er overalt.

Hva som får løsningen til å fungere ved siden av tanken er viljen. Det betyr at det som ikke lenger blir fornektet, blir forstått og frigjort. Viljen blir aktivisert og bevegelsen mot det som skal skapes vil skje fra regjeringens side, de rike og de som søker en forandring eller 100 andre muligheter. Når viljen blir aktivisert kommer motet. Hvordan vil andre ta i mot motet fra deg, når du snakker med mot, viser dem hvem du er og viser dem det som er virkelig, deler med andre det du tror på. Ikke som dogme, men det som du vet i ditt innerste er riktig. Det som lager den passende forandringen. Vi har sagt dette om og om igjen, som tusenvis av andre før oss har sagt og mange flere vi si. Spesielt hvis du gjør det som får ditt hjerte til å åpne seg, som du blir dratt mot, som forårsaker deling av din overflod i verden, dele med andre din nye tanke o.s.v., da har du gjort en stor og vidunderlig ting. Ikke bare for deg selv, men den måten tanken blir felles. Nå ber vi deg om å gjøre det som er ditt hjerte, se på det som noe mer enn bare deg, og på den måten det blir delt med andre.

Gil: Takk Hilarion, nå er det bare et spørsmål igjen og det er spørsmålet om det er noen annen som vil snakke til oss.

Athene: Til alle dere som er her vil vi gjerne si at det gylne lyset som dere har skapt i hjerte og sinn har gjort en vibrasjon eller kjærlighet mulig til å ta i mot en annen sannhet for hver og en av dere. Din lek med penger skal hvile et lite øyeblikk for denne leken har vist deg at penger er bare en lek i felles spill. Nå spør vi deg om når du gjorde dette med elskverdighet sist og når var du klumsete? Når forstod du sist at penger er noe som gjør deg i stand til å ha utstrålingen og skjønnheten inne i deg, forsterket av sannheten du tar i mot, og måten du leker med disse tingene på. Når lot du pengenes lek stoppe din sannhet? Hindre det du vet er virkelig? Ja, jeg er Athene, det vesen som dere bare kjenner som en representant for en viss eleganse og bevegelse og kjærlighet som er i deg, som er en del av ditt eget vesen. Den feminine del av din eksistens. Din lærdom rundt penger har kommet til veis ende, og du har begynt å se i lyset av det å motta, ikke spesielt det med penger, men på alle mulige måter. Du har sett slutten på denne leken. Et sted med sannhet langt fram som skaper enda et sted med skjønnhet, litt som å sveve i skyene eller veien hjem. Et sted med fred og ingen kamp. Tror du at hvis du har nok penger at kampen er forbi? Tror du at hvis du har massevis av penger at kampen er forbi? Hvordan kan du ha en visjon i ditt hjerte om hva som er, uten å se mangelen hos andre? Loven om motsetningene viser deg, med din elskverdighet, med din villighet til å åpne opp for det, at andre også må gå den veien du har gått, når du kommer fram til det stedet "med nok penger." Derfor blir det aldri nok. Men det finnes et sted hvor man deler med andre og er bevisste på at de er elsket i samsvar med egen sannhet ettersom den oppdages. Det du prøver å gjøre godt for en annen kommer fram når de viser deg sin sannhet og at du tar det til deg som om det var din egen sannhet. Der er det mer skjønnhet og elskverdighet enn de fleste er villige til å se, for det gjelder gjenkjennelse av en annens sannhet, og slik er det at dere sammen beveger dere til det nye stedet der det er penger nok til alle. Dette høres veldig esoterisk ut før du begynner å forstå at det er på grunn av den du er at andre kan se hva de selv kan bli. Mange kjemper med penger nå og ser hvor de skulle ha vært og at andre allerede er der. Denne kontinuerlige bevegelsen har nå fått en retning. Retningen har bare eksistert i en forholdsvis kort periode, av noen år. Men den formeres mot et sted der penger som et symbol blir frigjort for å finne et bedre symbol. Et som er så omfattende at den tillater kjærlighet. Så vi ber deg om å tenke på en gang da du elsket, hvordan ga du uttrykk for dette? Kanskje var det i forening med en annen eller kanskje det var en utstrakt hånd, en bevegelse eller noe annet felles. Denne kjærligheten er din unike uttrykksmåte. Det er det som kommer fra Gud slik du oppfatter det, og det er din oppgave, denne kjærligheten slik du deler den med andre alt etter som hvordan du oppfatter den. Din bror og søster blir tatt vare på av denne kjærligheten akkurat som du. Kanskje ikke penger kan fullbyrde denne oppgaven lenger hvis ikke det da er som når et barn leker med dem. Ha det moro med symbolet. Se hva som skjer med det. Og det er alt. Noen ganger blir det lettere rundt penger, rundt det og motta, men det åpner også døren til det nye stedet som kommer nærmere og nærmere dere alle. Det er dette stedet vi ber dere om å fokusere på nå.

Tenk deg hjertelyset i dere alle, du ser lyset av kjærlighet i ditt eget hjerte, energien som er i deg for den er virkelig og den er din elskverdighet, din sannhet. Nå tenk deg at alle lysene konsentreres sammen til en stor masse av lys, så brennende, mektig og full av kjærlighet, og så forsiktig og elskverdig sendes den til noen som trenger det. Kanskje noen som arbeider i FBI eller noen som driver med handelsbalanse mellom landene, eller noen som trenger å se at deres liv har handlet om symbolet, men uten bevisstheten bak det. Deretter returner lyset til deg selv, for det er ditt, ditt hjerte og din sannhet. I et øyeblikk kan du oppleve hvem den personen var for så tilgi dem, for de er deg i det øyeblikket.

Vi snakker om slike ting for å inspirere, hvis det er mulig, men det viktigste er at vi minner deg om at du har styrke og at det du gjør kommer til å gjøre en forskjell. Så derfor etter som du deler på symbolet og deler på pengene, bruker dem som et symbol, forandre din ubevissthet, se at Gud strømmer gjennom deg for å ta vare på deg, for å elske deg, se kjærligheten i deg selv og du vil se hvor stor og lysende den er, mer enn noen gang tidligere, og blir dratt mer og mer mot dette nye stedet hvor kjærligheten blir mangfoldiggjort bare ved at du er til. Kan dette stedet være der du bare sitter uten å gjøre noen ting og andre er tiltrukket av deg? Tjen og bli tjent. Du har allerede opplevd det, men du visste det ikke, om og om igjen i livet ditt. Så du kommer nærmere mot den opplevelsen der rikdom av muligheter i alle variasjoner, og stedet ligger dypt inne i deg. Da er det at vi blir tiltrukket av deg for å lære det sannhetens øyeblikk å kjenne.

Hilarion: Dette individet som snakket nå, er i stand til å snakke på slik måte at energi blir overført til deg og ikke bare gjennom ordene. Det er det vi er mest takknemlig for, villighet til å gjenkjenne det gylne lyset i deg selv slik det alltid har vært og slik det alltid vil være.

Du har selvfølgelig muligheter i hvert øyeblikk til å praktisere disse prinsippene om du så ønsker det, legge merke til hva som har gitt deg åndelig mat, del det med andre og det vil da gi deg et symbol på kjærlighet. Men du kan kanskje også finne ut at ved å gjøre dette forandrer du synet på deg selv også, det du er i stand til og hva som er moro å leke med. Da kommer vi for å leke og danse med deg. For å huske oss når leken pågår er det lett å tenke på grønt, spesielt med penger, og for et øyeblikk inviterer vi til å tenke på et grønt lys som ikke kommer fra noe spesielt sted, inne i deg, på utsiden og omkring deg. Da vil vi være til stede og med på leken. Vi takker for at du var villig til å eksperimentere med de nye konseptene.

Til slutt vil vi be deg om å tenke på en som du er veldig glad i akkurat nå. Som du tenker deg at du sender kjærlighet til, fra ditt hjerte, se at dette vesen er lysende og gyllen i gull lyset, se på lyset som strømmer fra hjertet ditt. La så dette vesen gå bort for så å plassere ett nytt vesen foran deg, et vesen du har hatt litt vanskelighet med, elsk det med den samme energien og med din vilje blir det skapt. Bytt så ut dette vesenet med et annet som du har hatt mange vanskeligheter med, elsk det også med den samme energien, se det samme gylne lyset som du begynte med.

Nå ber vi deg også om å tenke deg at din mulighet for å motta er bedømt etter hvor mange penger kan ta i mot, det er dumt, men hvorfor ikke tenke på det som et symbol, et øyeblikk? Se den haugen med penger som du er villig til å ta i mot. Kanskje en sjekk med mange nuller eller kanskje gull, eller kanskje en ny mulighet ved hjelp av andres støtte, skape et hvilket som helst prosjekt på planeten som du ønsker skal skje. Det er ditt valg. Send den samme kjærligheten som du begynte med mot den tingen som representerer det som kan bli og se at ditt potensiale mot å virkeliggjøre ditt mål også er en del av deg. Til slutt ber vi deg om å se et lite barn som sitter på den "tingen," sjekken, haugen med penger eller gullet. Det lille barnet er det samme kjønn som deg selv, samme hårfarge, øyenfarge og send den samme vakre kjærligheten mot det lille vesenet. Se at den lille ler og leker med det hun eller han sitter oppå. Se at kjærligheten i ditt hjerte kan være barnslig når du ser på pengene, gullet eller mulighetene. Nå ber vi deg om at du i ditt indre øye strekker hånden ut mot det lille barnet, hold det kjærlig inntil deg og se at barnet er deg. Se at du er elskverdig nå som du var elskverdig da. Og din mulighet for lek på kjærlig vis, med penger, er like lett nå. La den lille bli ett med deg, se at du er elskelig. La Kristuslyset, dypt i deg være like gyllent, kjærlig og varmt som kjærligheten du startet med. Du ville dette skulle skje. Din kapasitet er å bruke denne kjærligheten hvordan du enn har lyst.

Vi har hovedsakelig snakket om hvordan du forandrer ditt syn på penger, for at det skal omfatte mer av ditt vesen og vi er meget takknemlig for din villighet til å høre disse ordene.

Vi slutter med OM. Og sier farvel.


[ Hilarion Home | Hilarion Gallery | Sounds | Catalog | Gases Research | Gases FAQ | A Channeling | Uplifting Art | Machu Picchu | Jon | Readings | OBE | Your Life's Purpose | Other Sites ]

E-mail to: Elen Marie Kirkaune